25 jaar Mannenkoor De Heeren van Salland. Omzien en vooruit kijken.


Mannenkoor De Heeren van Salland is september 1997 opgericht. Het aantal van 6 zangers uit heel Salland groeide al snel naar 12 leden en een dirigent Frans Stappers. 

Door het plotseling overlijden van de dirigent in het eerste jaar, ging het koor in zee met een nieuwe dirigent Henriette Prins. Zij leidde ons 8 jaar en werd afgelost door Frauke Langbein, die ook 8 jaar aan ons verbonden bleef. Tenslotte is Hans Mol de dirigent die de afgelopen 8 jaar volmaakte.

Het aantal leden groeide gestaag. Van de verschillende hoogtepunten noemen we  hier het optreden in het Hoftheater in Raalte met Jan Vayne. Meerder keren heeft het koor deelgenomen aan een grote meerkoren-manifestatie. We hebben ons met ons koor ook ingezet voor verbinding met andere kunstdisciplines. 


Maar het meest herkenbaar is De Heeren van Salland als mannenkoor in de regio tijdens optredens in verzorgingshuizen en tijdens Kerstconcerten. En natuurlijk niet te vergeten de traditionele optredens tijdens de jaarlijkse Open Muziekestafette in Heino.


In de afgelopen maanden vielen een aantal zaken samen: nieuwe oefenruimte (toevallig ook de oefenruimte van mannenkoor Salland Vocaal), zoektocht naar nieuwe zangers, afscheid van onze dirigent, het organiseren van een gezamenlijk najaarsconcert samen met Salland Vocaal

De Heeren van Salland heeft het vertrouwen in een gezonde en levensvatbare toekomst, in de meest ultieme vorm door samengaan met de mannen van Salland Vocaal.


Dat neemt niet weg dat de zoektocht naar nieuwe leden een prioriteit blijft ook in dit 25e levensjaar.